Soabadallankomišuvnnat davviriikkaide?

Maŋimuš jagiid áigge sámi politihkkárat leat gáibidišgoahtán duohtavuođa- ja soabadallankomišuvnnaid ásaheami davviriikkaide. Sin mielas dákkár komišuvnnaide lea dárbu mat sáhttet… Read more Soabadallankomišuvnnat davviriikkaide?

Eamiálbmogiid universitehtat

Universitehta lea allaoahpahusa ja dutkama ásahus, mii fállá akademalaš dutkosiid buot dásiin (bachelor, master ja doavttir) iešguđet subjeavttain ja fágasurggiin.… Read more Eamiálbmogiid universitehtat