Gávvilis sámesoahpamuš kolonisere ja njeaidá sámiid vehádahkan

Sámesoahpamuš lea guoktilaš, gávvilis šiehtadus mii cealká iežas ulbmilin nanosmahttit sámiid rivttiid eamiálbmogin muhto mii dahká justá nuppegežiid: dat rievdada… Read more Gávvilis sámesoahpamuš kolonisere ja njeaidá sámiid vehádahkan

Boares siidaortnega atnuiváldimis

Suoma Sámeradio čállá ahte mun evttohan boares siidaortnega atnuiváldima bellodagaid sadjái. Ferten vehá divustit dan dulkoma. In leat njulgestaga evttoheamen… Read more Boares siidaortnega atnuiváldimis

Bellodagat Suoma Sámediggái? Sámit lohket ii leat buorre jurdda

Suoma sámediggelága leat ođasmahttimin ja okta guovddáš rievdadusevttohus guoská evttohasásaheami. Bargojoavku lea evttohan ahte seamma láhkai go Norgga ja Ruoŧa… Read more Bellodagat Suoma Sámediggái? Sámit lohket ii leat buorre jurdda

Iešmearrideami ollašuhttin, Oassi 3: Sámiid iešhálddašeapmi

Sámi politihkalaš orgánat dego Sámedikkit ja Sámeráđđi leat máŋggaláhkai njuolggo kopiijat davviriikkalaš ásahusain. Sámi orgánat leat maiddái váldán atnui váldoservodaga… Read more Iešmearrideami ollašuhttin, Oassi 3: Sámiid iešhálddašeapmi

Iešmearrideami ollašuhttin, Oassi 2: Iešráđđema gáibádusat ja hástalusat

Lea čielggas ahte nugo eará álbmogat, eamiálbmogat galget maiddái beassat mearridit ja ráđđet ieža iežaset áššiid. Dasa lassin seammaláhkai go… Read more Iešmearrideami ollašuhttin, Oassi 2: Iešráđđema gáibádusat ja hástalusat

Iešmearrideami ollašuhttin, Oassi 1: Mii lea buorre iešráđđen?

Mii lea ráđđen ja mo dat spiehkkasa hálddašeames? Mat leat buori ráđđema iešvuođat? Mii lea dasto ieš-ráđđen? Mii lea beaktilis… Read more Iešmearrideami ollašuhttin, Oassi 1: Mii lea buorre iešráđđen?

Eamiálbmogiid iešstivrenguovddáš galledeamen universitehta

Dán vahkus Toronto universitehtas leamaš guossit guovddážis mii bargá Kanada eamiálbmogiid iešstivremii guoski áššiiguin (National Centre for First Nations Governance).… Read more Eamiálbmogiid iešstivrenguovddáš galledeamen universitehta

Konferánsa Sámi iešmearrideami birra

Mannan vahkus dollojuvvui Alttas riikkaidgaskasaš konferánsa Sámi iešmearrideami birra. Prográmma lei viiddis ja logaldallit ledje eanaš láhkaáššedovdit, geat suokkardedje iešmearrideami… Read more Konferánsa Sámi iešmearrideami birra