Soabadallankomišuvnnat davviriikkaide?

Maŋimuš jagiid áigge sámi politihkkárat leat gáibidišgoahtán duohtavuođa- ja soabadallankomišuvnnaid ásaheami davviriikkaide. Sin mielas dákkár komišuvnnaide lea dárbu mat sáhttet… Read more Soabadallankomišuvnnat davviriikkaide?

Gávvilis sámesoahpamuš kolonisere ja njeaidá sámiid vehádahkan

Sámesoahpamuš lea guoktilaš, gávvilis šiehtadus mii cealká iežas ulbmilin nanosmahttit sámiid rivttiid eamiálbmogin muhto mii dahká justá nuppegežiid: dat rievdada… Read more Gávvilis sámesoahpamuš kolonisere ja njeaidá sámiid vehádahkan

Boares siidaortnega atnuiváldimis

Suoma Sámeradio čállá ahte mun evttohan boares siidaortnega atnuiváldima bellodagaid sadjái. Ferten vehá divustit dan dulkoma. In leat njulgestaga evttoheamen… Read more Boares siidaortnega atnuiváldimis

Bellodagat Suoma Sámediggái? Sámit lohket ii leat buorre jurdda

Suoma sámediggelága leat ođasmahttimin ja okta guovddáš rievdadusevttohus guoská evttohasásaheami. Bargojoavku lea evttohan ahte seamma láhkai go Norgga ja Ruoŧa… Read more Bellodagat Suoma Sámediggái? Sámit lohket ii leat buorre jurdda

Eamiálbmogiid diehtu, filosofiijat ja dutkan Sápmái!

Seammaláhkai go eará eamiálbmotservodagain, mis sámiin lea stuorra dárbu ealáskahttit iežamet árbevirolaš diehtovugiid ja -ortnegiid ja nannet oktavuođaid daidda. Mis… Read more Eamiálbmogiid diehtu, filosofiijat ja dutkan Sápmái!

Sámiid guoktilaš seaŋgaguoibmi? Statoil fearánat nuppebeal ábi

Sámit eai leamaš seamma gergosat árvvoštallat oljofitnodagaid dego máŋggat eará eamiálbmogat, vaikko oljofitnodagat leat beakkán eamiálbmogiid eatnamiid billisteaddjit ja olmmošvuoigatvuođaid… Read more Sámiid guoktilaš seaŋgaguoibmi? Statoil fearánat nuppebeal ábi

Iešmearrideami ollašuhttin, Oassi 3: Sámiid iešhálddašeapmi

Sámi politihkalaš orgánat dego Sámedikkit ja Sámeráđđi leat máŋggaláhkai njuolggo kopiijat davviriikkalaš ásahusain. Sámi orgánat leat maiddái váldán atnui váldoservodaga… Read more Iešmearrideami ollašuhttin, Oassi 3: Sámiid iešhálddašeapmi

“Sárái” – go soardin dáhpáhuvvá máŋgga hámis

“Dál mun goit dieđán ahte dat mii dáhpáhuvai ii lean mu sivva.” Ándagassii átnumis sáhttá leat fámolaš mearkkašupmi. Geassemánus 2008… Read more “Sárái” – go soardin dáhpáhuvvá máŋgga hámis

Seremoniijat Sápmái?

Mannan vahkus dáppe Torontos leamaš Eamiálbmogiid filbmafestivála ImagiNative man olis leat čájehan vaikko man olu miellagiddevaš filmmaid ja dokumeanttaid eamiálbmotmáilmmis.… Read more Seremoniijat Sápmái?